หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สถิติการให้บริการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง

ที่อยู่ 175 หมู่ที่ 10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์ 0-4357-1167
โทรสาร 0-4357-1167
e-mail 5521031@pwa.co.th

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,115 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,653 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 175,229 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 173,129 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 130,611 ลบ.ม.


เลื่อนขึ้นข้างบน