วิสัยทัศน์ของ กปภ.
      ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers delight with water quality and excellence services)
ค่านิยมองค์กร (Values)
 • มุ่งเน้นคุณธรรม : CG หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
 • มั่นใจคุณภาพ : TQM หลักการพัฒนาคุณภาพรวม (Total Quality Management)
 • เพื่อปวงชนประทับใจ : CRM หลักการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)
ตรวจสอบหนี้ค่าน้ำประปา:
ตรวจสอบหนี้ค่าน้ำประปาผ่านทางเวบไซต์ (IE Firefox Opera Chrome) พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อชำระเงินที่ตัวแทนรับชำระ.


ข่าวหยุดการจ่ายน้ำ

 • blank
  ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง เรื่อง ระบบปั๊มและมอเตอร์ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำชำรุด(ที่ตั้งชลประทานรถขุด) ไม่สามารถสูบน้ำเพื่อผลิตจ่ายได้
 • blank
  กปภ.สาขากุฉินารายณ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่ รพ.เขาวง-บ้านซ้ง ตั้งแต่บัดนี้-เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยประมาณ ของวันนี้ (วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
 • blank
  กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ลดแรงดันส่งจ่ายน้ำ
 • blank
  ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหลในบางเวลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • blank
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น(ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2562”
 • blank
  ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณ หน่วยบริการเกษตรวิสัย ให้สัมภาษณ์ทีมงานนักข่าวจากสำนักข่าว ThaiPBS ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดร้อยเอ็ด
 • blank
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดยงานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของ กปภ. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในการบริการข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบาย PWA ๔.๐
 • blank
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต
 • blank
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”
 • blank
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และเยี่ยมชมโรงกรองน้ำบ้านโกทา จ.ขอนแก่น
 • blank
  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ร่วมชมการแข่งขันกีฬาภายใน กปภ.ข.๖ ตามนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมพนักงานรัฐฯ ออกกำลังกายทุกวันพุธ
 • blank
  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ร่วมกับ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการต่างๆ ณ กปภ.ข.๖


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง.


คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
กรมอุตุนิยมวิทยา