หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สถิติการให้บริการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

ที่อยู่ 121 หมู่ที่ 5 ถ.พยัคฆภูพิสัย-สตึก ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทรศัพท์ 0-4379-1566
โทรสาร 0-4379-1566
e-mail 5521023@pwa.co.th

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,443 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 6,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 194,000 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 184,880 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 117,277 ลบ.ม.


<
เลื่อนขึ้นข้างบน