หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประวัติการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

  • การก่อตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565)

    รายละเอียดประวัติโดยสังเขป

  • การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการผู้ใช้น้ำครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น, กาฬสินธุ์ , มหาสารคาม , ชัยภูมิ , ร้อยเอ็ด มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในสังกัดจำนวน 22 สาขา การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2522 โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 289 หมู่ 13 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2522 โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 289 หมู่ 13 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เลื่อนขึ้นข้างบน