หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สถิติการให้บริการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

ที่อยู่ 201 ม.6 ถนนอภัย ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทรศัพท์ 0-4325-1397
โทรสาร 0-4325-1397
e-mail 5521016@pwa.co.th

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 13,937 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 8,992 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 344,863 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 337,353 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 242,868 ลบ.ม.






เลื่อนขึ้นข้างบน