เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ช้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก การประปาส่วนภูมิภาคเขตหก