หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สถิติการให้บริการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ที่อยู่ 289 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4323-7358
โทรสาร 0-4323-5162
e-mail 552103@pwa.co.th


ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 452,724 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 549,218 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 13,866,149 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 12,687,173 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 8,604,447 ลบ.ม.
*หมายเหตุ กราฟแสดงข้อมูลในภาพรวมของเขต หากต้องการแสดงรายสาขา กรุณาเลือกสาขาในสังกัดที่ต้องการแสดงข้อมูล


เลื่อนขึ้นข้างบน