หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

พื้นที่ให้บริการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

 • พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีภาระหน้าที่ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการ 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดจำนวน 22 สาขา 71 หน่วยบริการ

  พื้นที่ให้บริการ
  พื้นที่ให้บริการในจังหวัด ขอนแก่น
  กปภ.สาขาที่ให้บริการ แม่ข่าย/หน่วยบริการ
  กปภ.สาขาขอนแก่น แม่ข่ายขอนแก่น
  กปภ.สาขาบ้านไผ่ แม่ข่ายบ้านไผ่
  หน่วยบริการบ้านโต้น
  กปภ.สาขาชุมแพ แม่ข่ายชุมแพ
  หน่วยบริการคอนสาร
  หน่วยบริการสีชมพู
  กปภ.สาขาน้ำพอง แม่ข่ายน้ำพอง
  หน่วยบริการวังชัย
  หน่วยบริการเขาสวนกวาง
  หน่วยบริการบ้านดง
  หน่วยบริการอุบลรัตน์
  กปภ.สาขาชนบท แม่ข่ายชนบท
  หน่วยบริการแวงใหญ่
  หน่วยบริการมัญจาคีรี
  หน่วยบริการโคกโพธิ์ไชย
  กปภ.สาขากระนวน แม่ข่ายกระนวน
  หน่วยบริการหนองกุงศรี
  หน่วยบริการคำใหญ่
  กปภ.สาขาหนองเรือ แม่ข่ายหนองเรือ
  หน่วยบริการหนองแก
  หน่วยบริการบ้านฝาง
  หน่วยบริการดอนโมง
  หน่วยบริการภูเวียง
  กปภ.สาขาเมืองพล แม่ข่ายเมืองพล
  หน่วยบริการหนองสองห้อง
  พื้นที่ให้บริการในจังหวัด กาฬสินธุ์
  กปภ.สาขาที่ให้บริการ แม่ข่าย/หน่วยบริการ
  กปภ.สาขากาฬสินธุ์ แม่ข่ายกาฬสินธุ์
  หน่วยบริการยางตลาด
  หน่วยบริการกมลาไสย
  กปภ.สาขากุฉินารายณ์ แม่ข่ายกุฉินารายณ์
  หน่วยบริการเขาวง
  กปภ.สาขาสมเด็จ แม่ข่ายสมเด็จ
  หน่วยบริการสหัสขันธ์
  หน่วยบริการนามน
  พื้นที่ให้บริการในจังหวัด มหาสารคาม
  กปภ.สาขาที่ให้บริการ แม่ข่าย/หน่วยบริการ
  กปภ.สาขามหาสารคาม แม่ข่ายมหาสารคาม
  หน่วยบริการบรบือ
  หน่วยบริการโกสุมพิสัย
  หน่วยบริการกันทรวิชัย
  กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย
  หน่วยบริการวาปีปทุม
  หน่วยบริการปทุมรัตต์
  พื้นที่ให้บริการในจังหวัด ชัยภูมิ
  กปภ.สาขาที่ให้บริการ แม่ข่าย/หน่วยบริการ
  กปภ.สาขาชัยภูมิ แม่ข่ายชัยภูมิ
  หน่วยบริการบ้านค่าย
  หน่วยบริการบ้านเล่า-นางเม้ง
  หน่วยบริการบ้านเขว้า
  หน่วยบริการหนองนาแซง
  กปภ.สาขาแก้งคร้อ แม่ข่ายแก้งคร้อ
  หน่วยบริการคอนสวรรค์
  หน่วยบริการนาหนองทุ่ม
  กปภ.สาขาจัตุรัส แม่ข่ายจัตุรัส
  หน่วยบริการหนองบัวระเหว
  หน่วยบริการหนองบัวบาน
  หน่วยบริการบ้านส้มป่อย
  กปภ.สาขาหนองบัวแดง แม่ข่ายหนองบัวแดง
  หน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์
  หน่วยบริการภักดีชุมพล
  กปภ.สาขาภูเขียว แม่ข่ายภูเขียว
  หน่วยบริการบ้านแท่น
  หน่วยบริการบ้านเป้า
  หน่วยบริการบ้านดอน
  กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ แม่ข่ายบำเหน็จณรงค์
  หน่วยบริการบ้านเพชร
  หน่วยบริการเทพสถิต
  หน่วยบริการหนองบัวโคก
  พื้นที่ให้บริการในจังหวัด ร้อยเอ็ด
  กปภ.สาขาที่ให้บริการ แม่ข่าย/หน่วยบริการ
  กปภ.สาขาร้อยเอ็ด แม่ข่ายร้อยเอ็ด
  กปภ.สาขาโพนทอง แม่ข่ายโพนทอง
  หน่วยบริการโพธิ์ชัย
  หน่วยบริการเสลภูมิ
  หน่วยบริการร่องคำ
  กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ แม่ข่ายสุวรรณภูมิ
  หน่วยบริการพนมไพร
  หน่วยบริการเกษตรวิสัย


เลื่อนขึ้นข้างบน