หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) เข้าพบนายอำเภอเมืองขอนแก่น

>> วันที่ 19 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ

>> วันนี้) วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ข้อมูลบริการผ่านช่องทางออนไลน์

>> กปภ.สาขาชนบท ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

>> คณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC กปภ.สาขาเมืองพล จ.ขอนแก่น

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง และหน่วยบริการภักดีชุมพล

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) วันที่ 13 มิถุนายน 2562นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำบ้านโกทา

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน GECC กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)

PWA Payment

PWA Payment

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน