หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มวันชาติไทย

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวแดง (หลังใหม่) อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ร่วมทำบุญตักบาตร เเละถวายพานพุ่ม เนื่องในวันชาติเเละ วันพ่อเเห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 5 ธันวาคม 2562 พบผู้ใช้น้ำพร้อมชี้เเจงทำความเข้าใจ ในการดูเเลสำรวจระบบท่อประปาภายในบ้าน เพื่อป้องกันค่าน้ำสูง

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 - 22.00 น. นำรถบรรทุกน้ำเพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

>> โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลพระยืน)

>> กองระบบจำหน่าย โดย งานลูกค้าสัมพันธ์ จัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ปี 2563

>> ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาภูเขียว ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูเขียว อธิบายแผนแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองครบรอบ 222 ปี

PWA Payment

PWA Payment

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน