หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ร่วมโครงการภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว

>> รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เข้าพบปลัด อบจ.ชัยภูมิ และนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลลุ่มลำชี จ.ชัยภูมิ

>> กปภ.ข.6 จัดกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน มิถุนายน 2563

>> กปภ.สาขาหนองบัวแดง ร่วมกิจกรรมปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 รวมใจบริจาคโลหิต ช่วยเหลือบรรเทาการขาดแคลน

>> กปภ.ข.6 โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมร่างพิจารณาขอบเขต (TOR) งานจ้างอ่านมาตร

>> รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาชัยภูมิ

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำสนาม เติมน้ำเข้าหนองผักปัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน หลังแหล่งน้ำหนองผักปังลดระดับอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา ในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเขียว จ.ชัยภูมิ

PWA Payment

PWA Payment

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน