หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กปภ.ข.6 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

>> กรค. ร่วมมือปรับภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน ใน “โครงการทำดีไม่มีวันหยุด สร้างบ้านหลังนี้ให้น่าอยู่ด้วยมือพวกเรา กรค.6”

>> คณะผู้บริหาร กปภ.ข.6 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 รวมใจสวมผ้าไทย “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

>> กรค. จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

>> กผว. จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

>> กปภ.ข.6 ร่วมสนับสนุน ขนม น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พร้อมใจปลูกต้นไม้

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน สิงหาคม 2563

>> กรค. จัดประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ OIS (ด้านระบบผลิต-จ่าย)

>> กปภ.ข.6 ประชุมหารือการโอนหน่วยบริการวังชัยให้ กปภ.สาขาน้ำพอง เป็นผู้ดูแลการผลิตจ่ายน้ำประปา

PWA Payment

PWA Payment

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน