หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมจัดตั้งศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และรู้คุณค่า ณ ค่ายประเสริฐสงคราม มทบ.27 จ.ร้อยเอ็ด

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมประชุมสถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม และผู้นำชุมชน

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมประชุมหารือเร่งด่วน พร้อมทั้งร่วมบูรณาการณ์สถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

>> การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ ให้การต้อนรับคณะผู้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ(ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาแก้งคร้อ

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมประชุมหารือเร่งด่วน พร้อมทั้งร่วมบูรณาการณ์สถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

>> การประปาส่วนภาคสาขาขอนเเก่น(พ) เเละ การไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดขอนเเก่น หารือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำ และผู้ใช้ไฟฟ้า

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2) เดินทางเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา

>> รปก.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในกรณีประสบปัญหาภัยแล้ง

PWA Payment

PWA Payment

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน