หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ผนึกกำลังเครือข่ายทำความสะอาด-ฆ่าเชื้อโควิค 19

>> ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาจัตุรัส ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม 2563

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2563

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2563

>> รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563

>> โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน มีนาคม 2563 (พื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม)

>> กปภ.ข.6 หารือมาตรการรับมือ COVID-19 เตรียมแผนการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

>> การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิดประหยัดน้ำสู้วิกฤติภัยแล้ง“น้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด”

PWA Payment

PWA Payment

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน