หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กปภ.ข. 6 ประชุมเร่งติดตามการแก้ปัญหาน้ำขุ่นและมีกลิ่น ในพื้นที่ กปภ.สาขาน้ำพอง-กระนวน

>> กปภ.ข.6 ร่วมประชุมวาระการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่านระบบ Video Conference

>> ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาเมืองพล เร่งรัดโครงการแก้ภัยแล้ง

>> คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก ชุดที่ 9 ตรวจประเมิน กปภ.สาขาแก้งคร้อ และ กปภ.สาขาชัยภูมิ ผ่านระบบ ZOOM

>> กปภ.ข.6 พร้อมด้วย กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมแบ่งปันความสุข บรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19 ภายใต้โครงการ “ตู้ กปภ. ปันสุข”

>> กปภ.สาขาน้ำพอง ร่วมกับ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) และ กปภ.สาขากระนวน จัดกิจกรรมภาคีเครือข่ายระบบผลิต ณ สถานีผลิตน้ำอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

>> กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เปิดโครงการ “ตู้ กปภ. ปันสุข” บรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19

>> ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาหนองเรือ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563

>> กปภ.ข.6 ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

PWA Payment

PWA Payment

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน