หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ...... กำกับดูเเลระบบประปาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ภาคบริการโลหิตเเห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนเเก่น

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ..... “กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสาวะถีและคณะ”

>> โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม)

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยจังหวัดขอนแก่น เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติฯ และสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ...... ลงพื้นที่ ให้บริการเชิงรุก ตรวจสอบเเรงดันน้ำ พร้อมเข้าพบเยี่ยมเยือนผู้ใช้น้ำ สร้างความใกล้ชิดชุมชน

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้จัดการ ลงพื้นที่ ให้บริการในเชิงรุก

>> โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า)

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองแผนและวิชาการ จัดประชุมแผนงานการดำเนินโครงการต่างๆ ของ กปภ.ข.6 ปี 2564-2567

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ ตามเเผนเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ ในเขตพื้นที่ ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนเเก่น

>> กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงานต่าง ๆ ภายในกอง

PWA Payment

PWA Payment

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน