หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว2753 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565)

1. บทความเรื่อง ทำไมสรรหาล่าช้า
2. บทความเรื่อง ขอประวัติการใช้โทรศัพท์
3. บทความเรื่อง สัญญาจำนองที่ดิน
4. บทความเรื่อง แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
5. บทความเรื่อง สวัสดิการรักษาพยาบาล

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว1318 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)

1. บทความเรื่อง หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี
2. บทความเรื่อง ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
3. บทความเรื่อง ทำไมถึงชนะการเสนอราคา
4. บทความเรื่อง เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี
5. บทความเรื่อง สำนวนการสอบสวน

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว546 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565)

1. บทความเรื่อง สรุปผลจิตเวทของผม
2. บทความเรื่อง ขอรายงานการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3. บทความเรื่อง ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง
4. บทความเรื่อง บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน
5. บทความเรื่อง ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว7582 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564)

1. บทความเรื่อง ข้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ
2. บทความเรื่อง ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน
3. บทความเรื่อง ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด
4. บทความเรื่อง อยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไหร่
5. บทความเรื่อง ขอตรวจเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว6515 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564)

1. บทความเรื่อง อยากรู้ผลตรวจปัสสาวะของตัวเอง
2. บทความเรื่อง ข้อมูลประวัติการเดินทาง เข้า-ออก ในราชอาณาจักร
3. บทความเรื่อง ตรวจสอบบัญชีธนาคารของลูกหนี้
4. บทความเรื่อง ข้อมูลการรับฟังความคิกเห็นของประชาชน
5. บทความเรื่อง คัดค้านการเปิดรางานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว6125 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564)

1. บทความเรื่อง สงสัยคะแนนของลูก
2. บทความเรื่อง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
3. บทความเรื่อง สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
4. บทความเรื่อง ที่ราชพัสดุ
5. บทความเรื่อง พักการศึกษาผมทำไม

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว5772 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564)

1. บทความเรื่อง ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ
2. บทความเรื่อง ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ?
3. บทความเรื่อง ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
4. บทความเรื่อง ผมคับข้องใจครับ
5. บทความเรื่อง เอกสารลับ ขอวีดีโอการจัดงาน

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว4008 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564)

1. บทความเรื่อง ขอประเมินใหม่นะ
2. บทความเรื่อง ใครประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
3. บทความเรื่อง ข้อมูลประกันสังคม
4. บทความเรื่อง กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ
5. บทความเรื่อง ขอดูคะแนนสอบของตัวเอง

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว4603 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564)

1. บทความเรื่อง เสียภาษีเท่าไหร่
2. บทความเรื่อง ค่าปรับไปไหน
3. บทความเรื่อง ทำไมไม่สั่งฟ้อง
4. บทความเรื่อง บัตรผีหรือเปล่า
5. บทความเรื่อง เอกสารลับ เปิดได้ไหม

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว3403 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564)

1. บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้ไหม
2. บทความเรื่อง ใครพิจารณาเรื่องของผม
3. บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี
4. บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน
5. บทความเรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว3039 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564)

1. บทความเรื่อง ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิด
2. บทความเรื่อง เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้รึเปล่า
3. บทความเรื่อง ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน
4. บทความเรื่อง ขอลบประวัติอาชญากร
5. บทความเรื่อง เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว2534 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564)

1. บทความเรื่อง ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ
2. บทความเรื่อง ขอตรวจสอบคู่สมรสของลูกหนี้
3. บทความเรื่อง มีสิทธิ์ขอแต่ไม่ควรได้
4. บทความเรื่อง เงินบริจาคอยู่ไหน
5. บทความเรื่อง มีจรรยาบรรหรือเปล่า

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว1853 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564)

1. บทความเรื่อง เอาสามีไปใช้ฟรีๆ ไม่ได้นะ
2. บทความเรื่อง ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งผลที่ขอ
3. บทความเรื่อง ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
4. บทความเรื่อง ความเห็นพนักงานสอบสวน
5. บทความเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว1267 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564)

1. บทความเรื่อง เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ
2. บทความเรื่อง ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น
3. บทความเรื่อง ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า
4. บทความเรื่อง ใครเบิกค่าจัดการศพแทนบุตร
5. บทความเรื่อง แผนที่ตั้งกล้องวงจรปิด

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว312 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564)

1. บทความเรื่อง นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า
2. บทความเรื่อง ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย
3. บทความเรื่อง ปลดผมจากตำแหน่งทำไม
4. บทความเรื่อง ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า
5. บทความเรื่อง ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว7487 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563)

1. บทความเรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ
2. บทความเรื่อง สัญญาต้องเป็นสัญญา
3. บทความเรื่อง ขอย้ายแล้ว ทำไมไม่ให้ย้าย
4. บทความเรื่อง อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง
5. บทความเรื่อง วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว6684 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)

1. บทความเรื่อง แอบดูครูกับลูก
2. บทความเรื่อง อยากรู้ว่าใครไล่
3. บทความเรื่อง เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน
4. บทความเรื่อง คุณไม่เว้นระยะทางสังคม
5. บทความเรื่อง กลับบ้านพัง

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว6177 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563)

1. บทความเรื่อง สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้
2. บทความเรื่อง ถึงทางตัน
3. บทความเรื่อง ไม่จ่าย แต่อยากรู้
4. บทความเรื่อง ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่
5. บทความเรื่อง ต้องปิดตลอดไปหรือไม่

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว5902 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563)

1. บทความเรื่อง ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ
2. บทความเรื่อง มีเจ้าของหรือเปล่า
3. บทความเรื่อง ขอดูดครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม
4. บทความเรื่อง อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน
5. บทความเรื่อง วิธีจัดการกับหมู

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว4908 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563)

1. บทความเรื่อง ชาวบ้านได้อะไร
2. บทความเรื่อง ก็ผมมีสิทธิ์
3. บทความเรื่อง โครงการดี ต้องดูได้
4. บทความเรื่อง ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก
5. บทความเรื่อง เอายังไงดี

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว4221 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

1. บทความเรื่อง มีอะไรผมขอหมด
2. บทความเรื่อง เปลี่ยนตัวผู้เล่น
3. บทความเรื่อง จบได้สวย
4. บทความเรื่อง ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น
5. บทความเรื่อง ไม่ยอมตามใจ

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว3493, ว3494, ว3495 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563)

1. บทความเรื่อง ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ
2. บทความเรื่อง งดเบี้ยปรับได้ไหม
3. บทความเรื่อง แพ้คะแนน
4. บทความเรื่อง ลูกหนี้ที่รัก
5. บทความเรื่อง หาว่าหนูตีแล้วหนีไป

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว 3078,ว3079, ว3080 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563)

1. บทความเรื่อง "ท่าน" ก็โดนเหมือนกัน
2. บทความเรื่อง แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้
3. บทความเรื่อง บ้านผมไม่ตรงตามแบบ
4. บทความเรื่อง คนเดียวกันหรือเปล่า
5. บทความเรื่อง ขอไปสู้คดีต่อ

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท.0201.2/ว2168, ว2169, ว2170 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563)

1. บทความเรื่อง แค่ไหนถึงจะมีส่วนได้ส่วนเสีย
2. บทความเรื่อง ทำไมสองมาตรฐาน
3. บทความเรื่อง คลินิกเถื่อนหรือเปล่า
4. บทความเรื่อง ข้อมูลคนต่างด้าว
5. บทความเรื่อง 5 ปีมีอะไรบ้าง

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท.0201.2/ว1707, ว1709, ว1710 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563)

1. บทความเรื่อง ใครบ้างต้องชดใช้
2. บทความเรื่อง เคยได้แล้วไม่ได้
3. บทความเรื่อง กลัวเกิดม็อบ
4. บทความเรื่อง เสียงดังจัง
5. บทความเรื่อง แจ้งจริงไหม

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท.0201.2/ว1177, ว1178, ว1179 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

1. บทความเรื่อง บ้านจะพังไหมหนอ
2. บทความเรื่อง เป็นคดีกันอยู่
3. บทความเรื่อง ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ
4. บทความเรื่อง ตาวิเศษ
5. บทความเรื่อง แบนทำไม

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท.0201.2/ว0487, ว0488, ว0489 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563)

1. บทความเรื่อง ยังไม่เซ็นต์ ใครเป็นคนเบิก
2. บทความเรื่อง ขออนุญาตหรือไม่
3. บทความเรื่อง น้องขอดูแลพี่
4. บทความเรื่อง ใครเป็นคนสั่ง
5. บทความเรื่อง ขายนมวัวก็เปิดเผยได้

คลิก..เพื่ออ่านบทความ


เลื่อนขึ้นข้างบน