หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ปีงบประมาณ 2563 > ไตรมาส 1

รายงานสรุปข้อร้องเรียนจากลูกค้า ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 (ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563)

 
รายงานสรุปข้อร้องเรียนจากลูกค้า ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 (ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563)
สาขา 01
PWA Call Center
02
Web กปภ.
03
E-mail
04
Facebook
05
GCC1111
06
จดหมาย
07
สื่อมวลชน
08
โทรศัพท์ กปภ.สาขา
09
LINE
10
ลูกค้าเดินทางไปพบ
11
ศูนย์ดำรงธรรม
รวมสาขา
รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน
ขอนแก่น4654452052484---3636-------11-1584156915135135-11671167----3440340139
บ้านไผ่2513121-1---------------1651641---------19117714
ชุมแพ2862222----11----------154154-5555-136136----37635422
น้ำพอง181264-4---------------145145----------16715710
ชนบท15411312---------------128128----------14613313
กระนวน10285-5---------------1818----11----342113
หนองเรือ222201-11-1------------8484-66-22----1169422
เมืองพล44-11----11----------1991972---1919----2242222
กาฬสินธุ์50941431---------11-11-16315112706191284---30123467
กุฉินารายณ์44-11----------------------44----99-
สมเด็จ321------------------3535----------38371
มหาสารคาม10189316-16---------------337311263634244----494357137
พยัคฆภูมิพิสัย523------------------1531521---------1581544
ชัยภูมิ3817211367------------2121-728726211-------80177130
แก้งคร้อ1010-11----------------158158-33-------172172-
จัตุรัส5321-1---------------------------633
หนองบัวแดง63311----------------7676----------83803
ภูเขียว321------------------5757----1010----70691
บำเหน็จณรงค์104611-------------22-6868-1212-------93876
ร้อยเอ็ด4425191055---------------44043462121-35341---55051931
โพนทอง1385------------------4141----------54495
สุวรรณภูมิ186124-41-1------------6767----77----978017
รวมกปภ.เขต 689759130612170512-23838----11-2525-480047356533932811139713925---76207180440

หมายเหตุ

ช่องทาง คือ
01 PWA Call Center 1662
02 Website กปภ.
03 E-mail (pr@pwa.co.th)
04 Facebook
05 GCC1111
06 จดหมาย / หนังสือ
07 สื่อมวลชน
08 โทรศัพท์ไปที่ กปภ.สาขา/กปภ.เขต
09 LINE
10 ลูกค้าเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่
11 ศูนย์ดำรงค์ธรรม กระทรวงมหาดไทย

*ไม่เกิน คือ จำนวนข้อร้องเรียนที่ปิดได้ตามกำหนด SLA
*เกิน คือ จำนวนข้อร้องเรียนที่ปิดเกินกำหนด SLA
( อ้างอิงตามคู่มือมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ) ดาวโหลด..คู่มือมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน


เลื่อนขึ้นข้างบน