หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายงานสรุปข้อร้องเรียนจากลูกค้า ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562)

 
รายงานสรุปข้อร้องเรียนจากลูกค้า ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562)
สาขา 01
PWA Call Center
02
Web กปภ.
03
E-mail
04
Facebook
05
GCC1111
06
จดหมาย
07
สื่อมวลชน
08
โทรศัพท์ กปภ.สาขา
09
LINE
10
ลูกค้าเดินทางไปพบ
11
ศูนย์ดำรงธรรม
รวมสาขา
รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน
ขอนแก่น595577184242-1-1183183-------11-126712643297297-854853111-3241321823
บ้านไผ่23149321---------------220220----------24623610
ชุมแพ562630211---------------255255-1414-127127----45442331
น้ำพอง3312211-11-1------------2532521---------28826424
ชนบท16511211---------------7979----------978512
กระนวน14591-1---------------1717-11-------332310
หนองเรือ201010431------1-1------8484-88-------11710512
เมืองพล65132122-------------125124133-1414----1531503
กาฬสินธุ์5017331266---------------35635064644211----46541847
กุฉินารายณ์22-22----------------------55----99-
สมเด็จ33-------------------5050----------5353-
มหาสารคาม1042777624---------1-1---1106545734------22897131
พยัคฆภูมิพิสัย615------77----------176176-22-------1911865
ชัยภูมิ3319146331-1------11-2828-67561857---3838----78270775
แก้งคร้อ1111-11----------------161161-33-------176176-
จัตุรัส32133----------------88-88---4-4---98593
หนองบัวแดง1-1------------------5454----------55541
ภูเขียว62411----11----------5555-22-22----67634
บำเหน็จณรงค์20101011----------------130130-1313-11----16515510
ร้อยเอ็ด422913844---------------3313292343311616----43141120
โพนทอง14592-2---------------2525----------413011
สุวรรณภูมิ20515211------------11-55541---2020----988117
รวมกปภ.เขต 610787872911027527523191191-1-12113030-45664362204430423710821077511-74886949539

หมายเหตุ

ช่องทาง คือ
01 PWA Call Center 1662
02 Website กปภ.
03 E-mail (pr@pwa.co.th)
04 Facebook
05 GCC1111
06 จดหมาย / หนังสือ
07 สื่อมวลชน
08 โทรศัพท์ไปที่ กปภ.สาขา/กปภ.เขต
09 LINE
10 ลูกค้าเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่
11 ศูนย์ดำรงค์ธรรม กระทรวงมหาดไทย

*ไม่เกิน คือ จำนวนข้อร้องเรียนที่ปิดได้ตามกำหนด SLA
*เกิน คือ จำนวนข้อร้องเรียนที่ปิดเกินกำหนด SLA
( อ้างอิงตามคู่มือมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ) ดาวโหลด..คู่มือมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน


เลื่อนขึ้นข้างบน