หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายงานสรุปข้อร้องเรียนจากลูกค้า ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

 
รายงานสรุปข้อร้องเรียนจากลูกค้า ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)
สาขา 01
PWA Call Center
02
Web กปภ.
03
E-mail
04
Facebook
05
GCC1111
06
จดหมาย
07
สื่อมวลชน
08
โทรศัพท์ กปภ.สาขา
09
LINE
10
ลูกค้าเดินทางไปพบ
11
ศูนย์ดำรงธรรม
รวมสาขา
รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน รวมไม่เกินเกิน
ขอนแก่น240510781327159609911295165133124811-1918168956431464132213166127412704---12614106931921
บ้านไผ่62233961522-11----------897893488-------97692848
ชุมแพ1537380125711-22-1-1------88788259393-5895809---17381636102
น้ำพอง16357106289191-1---4-411-11-1169116811818-11----13861255131
ชนบท611744725------1-1------46344716---------53246666
กระนวน8177419-19---------------7170177-------1788494
หนองเรือ441529211---------------337337-55-2929----41738730
เมืองพล201463-3---------------637632577-5959----72671214
กาฬสินธุ์19539156231222-2---------11-85678571113310577628425628---24942139355
กุฉินารายณ์28199633---------------11-33-1818----564412
สมเด็จ15105---211------------168164411-11----18717710
มหาสารคาม39548347232213-3262424-4---11-15321317215200177232222-21122081592616
พยัคฆภูมิพิสัย541935936---22-1-1------433430344-------50345845
ชัยภูมิ167561111761111-44-------1091243919884514123951757649482---36262953673
แก้งคร้อ362214321---------------670670-44-------71369815
จัตุรัส4112295-5------11-------------------471334
หนองบัวแดง153125-5---------------369369----------38937217
ภูเขียว209112111-1------------288288----------31129813
บำเหน็จณรงค์651352624---11-2-2---44-4834812126126-------68762760
ร้อยเอ็ด125646116124------1-1---1010-12221219322-------1376130769
โพนทอง8437477342-2------------1089612---44----20514065
สุวรรณภูมิ621151204161-11111----11----230230-77-4343----37530768
รวมกปภ.เขต 64291164626453781172612772056355852752233-4644220155188981257335232301222900277712321131744272864458

หมายเหตุ

ช่องทาง คือ
01 PWA Call Center 1662
02 Website กปภ.
03 E-mail (pr@pwa.co.th)
04 Facebook
05 GCC1111
06 จดหมาย / หนังสือ
07 สื่อมวลชน
08 โทรศัพท์ไปที่ กปภ.สาขา/กปภ.เขต
09 LINE
10 ลูกค้าเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่
11 ศูนย์ดำรงค์ธรรม กระทรวงมหาดไทย

*ไม่เกิน คือ จำนวนข้อร้องเรียนที่ปิดได้ตามกำหนด SLA
*เกิน คือ จำนวนข้อร้องเรียนที่ปิดเกินกำหนด SLA
( อ้างอิงตามคู่มือมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ) ดาวโหลด..คู่มือมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน


เลื่อนขึ้นข้างบน