วิสัยทัศน์ของ กปภ.
      ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers delight with water quality and excellence services)
ค่านิยมองค์กร (Values)
 • มุ่งเน้นคุณธรรม : CG หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
 • มั่นใจคุณภาพ : TQM หลักการพัฒนาคุณภาพรวม (Total Quality Management)
 • เพื่อปวงชนประทับใจ : CRM หลักการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)
ตรวจสอบหนี้ค่าน้ำประปา:
ตรวจสอบหนี้ค่าน้ำประปาผ่านทางเวบไซต์ (IE Firefox Opera Chrome) พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อชำระเงินที่ตัวแทนรับชำระ.

   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ ประปาทันใจระยะ ๒


ข่าวหยุดการจ่ายน้ำ

 • blank
  ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง เรื่อง ระบบปั๊มและมอเตอร์ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำชำรุด(ที่ตั้งชลประทานรถขุด) ไม่สามารถสูบน้ำเพื่อผลิตจ่ายได้
 • blank
  กปภ.สาขากุฉินารายณ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่ รพ.เขาวง-บ้านซ้ง ตั้งแต่บัดนี้-เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยประมาณ ของวันนี้ (วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
 • blank
  กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ลดแรงดันส่งจ่ายน้ำ
 • blank
  ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหลในบางเวลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • blank
  กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) เข้าพบนายอำเภอเมืองขอนแก่น
 • blank
  วันที่ 19 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ
 • blank
  วันนี้) วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service
 • blank
  กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ข้อมูลบริการผ่านช่องทางออนไลน์
 • blank
  กปภ.สาขาชนบท ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
 • blank
  คณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC กปภ.สาขาเมืองพล จ.ขอนแก่น
 • blank
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง และหน่วยบริการภักดีชุมพล
 • blank
  กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) วันที่ 13 มิถุนายน 2562นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำบ้านโกทา


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง.


คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
กรมอุตุนิยมวิทยา