Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และ กปภ.สาขาในสังกัด

ข่าวทั้งหมด
 
กปภ.ข.6 ขอความร่วมมือลูกค้าใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและสำรองน้ำไว้ใช้ตลอดเวลา เนื่องจาก กปภ.สาขาในสังกัดหลายแห่ง ยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง ต้องจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา
(27 มิ.ย.56) รายละเอียด
แม่ข่าย กปภ.สาขาเมืองพล เพิ่มการจ่ายน้ำเป็น 13 ชั่วโมงต่อวัน ระหว่างเวลา 06.00 - 19.00 น. เนื่องจากปริมาณน้ำดิบเพื่อผลิตจ่ายเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(25 มิ.ย. 56) รายละเอียด
กปภ. สาขากาฬสินธุ์ จะดำเนินการตัดประสานท่อเมน ท่อชนิดPVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 300 มิลลิเมตร บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในเวลาระหว่าง 10.00 – 12.00 น.
(20 มิ.ย. 56) รายละเอียด
กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อที่ชำรุดแตกรั่วพร้อมกัน 3 จุด ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในหลายพื้นที่
(20 มิ.ย. 56) รายละเอียด
กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ หน่วยบริการบรบือ เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำแรงสูงชำรุด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(5 มิ.ย. 56) รายละเอียด
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ(แม่ข่าย) จ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
(28 พ.ค. 56) รายละเอียด
 

ข่าวกิจกรรม การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และ กปภ.สาขาในสังกัด

ทั้งหมด
 

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เสริมสร้างสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นในหน่วยงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความผูกพัน (4 ก.ค. 56) รายละเอียด...

กปภ.สาขาชนบท ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ส่งมอบบริการดีดีและไมตรีเปื้อนรอยยิ้มให้พี่น้องชาวชนบท ขับเคลื่อน CSR ด้านชุมชนและสังคม (4 ก.ค. 56) รายละเอียด...

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.6 จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning talk) พร้อมประกาศผลดาวเด่นประจำไตรมาส ประจำกอง ที่มีผลงานดีเด่นทั้งเรื่องงานและการปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี แก่พนักงาน (4 ก.ค. 56) รายละเอียด...

กปภ. สาขาสมเด็จ ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำในโครงการ เติมใจให้กัน Home Care ร่วมกับหน่วย อ.ยิ้มเคลื่อนที่ (4 ก.ค. 56) รายละเอียด...

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ร่วมออกหน่วยอ.ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 (4 ก.ค. 56) รายละเอียด...

กปภ. สาขาชนบท ปฏิบัติการ Blow OFF แก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่หน่วยบริการมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (3 ก.ค. 56) รายละเอียด...

กปภ.สาขาบ้านไผ่ เดินหน้ากิจกรรมเพื่อประชาชน อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ในโครงการเติมใจให้กัน Home Care (3 ก.ค. 56) รายละเอียด...

กปภ.สาขาบ้านไผ่ ขับเคลื่อน CSR ด้านผู้บริโภค ร่วมกันทำ Step test ค้นหาท่อแตกรั่ว ลดน้ำสูญเสีย แสดงความใส่ใจในการให้บริการ สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า (3 ก.ค. 56) รายละเอียด...

กปภ.ข.6 ขับเคลื่อน CSR ผ่านโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ปีที่ 6 แห่งที่ 3 สานต่อกิจกรรมเยาวชนหยดน้ำ ปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (3 ก.ค. 56) รายละเอียด...

กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย เดินหน้า CSR รอบรั้วบ้าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. สำหรับจัดกิจกรรม (27 มิ.ย.56) รายละเอียด...

 
 
 
 

ข้อมูลภายใน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และกปภ. สาขาในสังกัด