การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย สุวรรณภูมิ
8 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล สระคู เทศบาลตำบล หินกอง อบต. ดอกไม้ อบต. สระคู
หน่วยบริการ เกษตรวิสัย
8 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล เกษตรวิสัย เทศบาลตำบล เมืองบัว อบต. เกษตรวิสัย อบต. เหล่าหลวง
หน่วยบริการ พนมไพร
6 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล พนมไพร อบต. พนมไพร อบต. สระแก้ว อบต. แสนสุข

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,813 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 8,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 92,220 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 87,850 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 72,072 ลบ.ม.