การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย โพนทอง
7 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล โพนทอง อบต. โพธิ์ทอง อบต. แวง อบต. สระนกแก้ว
หน่วยบริการ ร่องคำ
8 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล นาเมือง เทศบาลตำบล เสลภูมิ อบต. ขวัญเมือง อบต. บึงงาม อบต. มะบ้า
หน่วยบริการ โพธิ์ชัย
3 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล ชัยวารี เทศบาลตำบล เชียงใหม่ เทศบาลตำบล ร่องคำ อบต. ขามเปี้ย อบต. บัวคำ อบต. หนองตาไก้ อบต. เหล่าอ้อย
หน่วยบริการ เสลภูมิ
8 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล เสลภูมิ

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,923 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,560 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 137,047 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 132,247 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 108,515 ลบ.ม.