การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
ร้อยเอ็ด
51 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล จังหาร เทศบาลตำบล ดงสิงห์ เทศบาลตำบล ดินดำ เทศบาลตำบล มะอึ เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด อบต. ขอนแก่น อบต. ดงลาน อบต. ปาฝา อบต. ยางใหญ่ อบต. รอบเมือง อบต. สะอาดสมบูรณ์ อบต. หนองแวง อบต. หมูม้น อบต. เหนือเมือง

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 23,750 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 40,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 765,000 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 743,000 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 562,612 ลบ.ม.