การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย หนองบัวแดง
5 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล หนองบัวแดง อบต. หลวงศิริ
หน่วยบริการ เกษตรสมบูรณ์
4 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล เกษตรสมบูรณ์ อบต. กุดเลาะ อบต. บ้านยาง

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,338 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,920 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 85,916 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 85,306 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 73,703 ลบ.ม.