การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย จัตุรัส
30 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล จัตุรัส เทศบาลตำบล หนองบัวใหญ่ อบต. กะฮาด อบต. กุดน้ำใส อบต. ตาเนิน อบต. บ้านกอก อบต. ละหาน อบต. ลุ่มลำชี อบต. หนองฉิม
หน่วยบริการ หนองบัวระเหว
6 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล โคกสะอาด เทศบาลตำบล หนองบัวระเหว อบต. โสกปลาดุก
หน่วยบริการ ส้มป่อย
2 (ตร.กม.)
อบต. ส้มป่อย
หน่วยบริการ หนองบัวบาน
3 (ตร.กม.)
อบต. หนองบัวบาน

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 14,554 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 12,960 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 305,553 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 303,353 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 223,723 ลบ.ม.