การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย แก้งคร้อ
7 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล แก้งคร้อ อบต. ช่องสามหมอ อบต. ซับสมบูรณ์ อบต. หนองไผ่
หน่วยบริการ คอนสวรรค์
12 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล คอนสวรรค์ อบต. คอนสวรรค์ อบต. โคกมั่งงอย อบต. ช่องสามหมอ อบต. บ้านโสก อบต. ยางหวาย อบต. ศรีสำราญ
หน่วยบริการ นาหนองทุ่ม
6 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล นาหนองทุ่ม อบต. ช่องสามหมอ

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 9,486 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,040 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 194,948 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 190,768 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 148,327 ลบ.ม.