การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย พยัคฆภูมิพิสัย
11 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล พยัคฆภูมิพิสัย อบต. ก้ามปู อบต. ปะหลาน อบต. เมืองเสือ อบต. ลานสะแก อบต. เวียงชัย อบต. หนองบัวแก้ว
หน่วยบริการ วาปีปทุม
4 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล หนองแสง อบต. หนองทุ่ม อบต. หนองแสง
หน่วยบริการ ปทุมรัตต์
5 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล ปทุมรัตต์ อบต. ดงบัง อบต. ดอกล้ำ อบต. นาสีนวล อบต. โนนสง่า อบต. บัวแดง

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,280 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 124,426 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 120,726 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 103,092 ลบ.ม.