การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย มหาสารคาม
42 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล ขามเรียง เทศบาลตำบล ท่าขอนยาง เทศบาลตำบล แวงน่าง เทศบาลเมือง มหาสารคาม อบต. เกิ้ง อบต. แก่งเลิงจาน อบต. เขวา อบต. ท่าสองคอน อบต. บ่อใหญ่ อบต. มะค่า อบต. ลาดพัฒนา อบต. แวงน่าง อบต. หนองกุง อบต. หนองโน อบต. หนองปลิง อบต. ห้วยแอ่ง
หน่วยบริการ บรบือ
15 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล บรบือ อบต. กำพี้ อบต. กุดรัง อบต. โนนราษี อบต. บรบือ อบต. บ่อใหญ่ อบต. วังไชย อบต. วังใหม่ อบต. หนองโก อบต. หนองจิก
หน่วยบริการ โกสุมพิสัย
4 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล หัวขวาง อบต. หัวขวาง
หน่วยบริการ กันทรวิชัย
14 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล ขามเรียง เทศบาลตำบล โคกพระ เทศบาลตำบล ท่าขอนยาง อบต. เกิ้ง อบต. ขามเฒ่าพัฒนา อบต. คันธารราษฎร์ อบต. โคกพระ อบต. ศรีสุข

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 31,070 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 45,840 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,075,772 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 820,051 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 786,182 ลบ.ม.