การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย สมเด็จ
14 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล สมเด็จ อบต. ยอดแกง อบต. ลำห้วยหลัว อบต. ศรีสมเด็จ อบต. หนองแวง
หน่วยบริการ สหัสขันธ์
9 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล โนนน้ำเกลี้ยง เทศบาลตำบล โนนบุรี เทศบาลตำบล ภูสิงห์ อบต. สหัสขันธ์
หน่วยบริการ นามน
4 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล นามน

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,185 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,160 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 122,818 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 117,073 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 89,068 ลบ.ม.