การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย กุฉินารายณ์
7 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล กุดหว้า เทศบาลตำบล บัวขาว
หน่วยบริการ เขาวง
6 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล กุดปลาค้าว เทศบาลตำบล สระพังทอง อบต. กุดสิมคุ้มใหม่ อบต. คุ้มเก่า อบต. หนองผือ

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,308 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,320 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 102,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 98,946 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 79,218 ลบ.ม.