การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย เมืองพล
23 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล ก้านเหลือง เทศบาลตำบล แวงน้อย เทศบาลเมือง เมืองพล อบต. เก่างิ้ว อบต. โคกสง่า อบต. โจดหนองแก อบต. โนนข่า อบต. เพ็กใหญ่ อบต. เมืองพล อบต. ลอมคอม อบต. ละหานนา อบต. แวงน้อย อบต. โสกนกเต็น อบต. หนองแวงนางเบ้า อบต. หัวทุ่ง
หน่วยบริการ หนองสองห้อง
7 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล หนองสองห้อง อบต. ดงเค็ง อบต. ดอนดั่ง อบต. ตะกั่วป่า อบต. โสกนกเต็น อบต. หนองไผ่ล้อม อบต. หนองเม็ก อบต. หนองสองห้อง อบต. หันโจด

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,337 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 10,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 201,321 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 195,981 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 141,450 ลบ.ม.