การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย หนองเรือ
5 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล โนนทัน เทศบาลตำบล หนองเรือ อบต. กุดกว้าง อบต. บ้านเม็ง อบต. หนองเรือ
หน่วยบริการ หนองแก
2 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล หนองแก เทศบาลตำบล หนองเสาเล้า อบต. กุดกว้าง อบต. นาเพียง อบต. โนนสะอาด
หน่วยบริการ ดอนโมง
7 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล ดอนโมง เทศบาลตำบล หนองเรือ อบต. กุดขอนแก่น อบต. จระเข้ อบต. บ้านกง อบต. บ้านผือ อบต. หนองบัว
หน่วยบริการ บ้านฝาง
5 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล บ้านทุ่ม อบต. บ้านฝาง อบต. หนองบัว
หน่วยบริการ ภูเวียง
6 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล ภูเวียง อบต. บ้านเรือ อบต. ภูเวียง อบต. สงเปือย อบต. หนองกุงธนสาร

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,124 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 10,920 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 181,092 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 170,826 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 129,968 ลบ.ม.