การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย ชนบท
11 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล กุดเค้า เทศบาลตำบล ชนบท อบต. กุดเค้า อบต. ชนบท อบต. โนนพะยอม อบต. เมืองเพีย อบต. ศรีบุญเรือง อบต. สวนหม่อน
หน่วยบริการ มัญจาคีรี
7 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล กุดเค้า เทศบาลตำบล นาข่า อบต. กุดเค้า อบต. สวนหม่อน
หน่วยบริการ โคกโพธิ์ไชย
7 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล กุดเค้า เทศบาลตำบล นาแพง เทศบาลตำบล บ้านโคก เทศบาลตำบล โพธิ์ชัย อบต. กุดเค้า
หน่วยบริการ แวงใหญ่
13 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล ชนบท เทศบาลตำบล แวงใหญ่ อบต. กุดเพียขอม อบต. คอนฉิม อบต. ชนบท อบต. โนนพะยอม อบต. บ้านแท่น อบต. ห้วยแก อบต. ใหม่นาเพียง

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,534 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 10,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 290,814 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 282,343 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 207,658 ลบ.ม.