การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย น้ำพอง
28 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล เขื่อนอุบลรัตน์ เทศบาลตำบล โคกสูง เทศบาลตำบล น้ำพอง เทศบาลตำบล ม่วงหวาน เทศบาลตำบล ลำน้ำพอง อบต. กุดน้ำใส อบต. เขื่อนอุบลรัตน์ อบต. ทุ่งโป่ง
หน่วยบริการ วังชัย
7 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล น้ำพอง เทศบาลตำบล ลำน้ำพอง เทศบาลตำบล วังชัย อบต. กุดน้ำใส อบต. วังชัย อบต. หนองกุง
หน่วยบริการ เขาสวนกวาง
13 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล เขาสวนกวาง เทศบาลตำบล น้ำพอง อบต. เขาสวนกวาง อบต. คำม่วง อบต. สะอาด
หน่วยบริการ บ้านดง
4 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล เขื่อนอุบลรัตน์ เทศบาลตำบล นาคำ อบต. เขื่อนอุบลรัตน์ อบต. ทุ่งโป่ง อบต. บ้านดง
หน่วยบริการ อุบลรัตน์
3 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล เขื่อนอุบลรัตน์ อบต. เขื่อนอุบลรัตน์ อบต. ทุ่งโป่ง อบต. บ้านดง

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 15,318 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 9,168 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 405,738 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 269,866 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 285,289 ลบ.ม.