การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย ชุมแพ
28 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล โคกสูงสัมพันธ์ เทศบาลตำบล โนนหัน เทศบาลตำบล หนองเสาเล้า เทศบาลเมือง ชุมแพ อบต. ชุมแพ อบต. ไชยสอ อบต. ดงบัง อบต. นาเพียง อบต. โนนหัน อบต. หนองไผ่ อบต.ขัวเรียง อบต.โนนสะอาด อบต.โนนอุดม
หน่วยบริการ คอนสาร
3 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล คอนสาร อบต. คอนสาร อบต. ดงบัง อบต. ทุ่งนาเลา
หน่วยบริการ สีชมพู
4 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล วังเพิ่ม เทศบาลตำบล สีชมพู อบต. ศรีสุข อบต. สีชมพู

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 14,236 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 18,480 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 436,136 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 421,601 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 281,638 ลบ.ม.