การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย บ้านไผ่
29 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล โนนสมบูรณ์ เทศบาลตำบล บ้านแฮด เทศบาลตำบล วังสวรรค์ เทศบาลเมือง บ้านไผ่ อบต. กุดเพียขอม อบต. แคนเหนือ อบต. โคกสำราญ อบต. ชนบท อบต. โนนแดง อบต. ในเมือง อบต. บ้านไผ่ อบต. เปือยใหญ่ อบต. เมืองเพีย อบต. หนองแซง อบต. หนองน้ำใส อบต. หนองปลาหมอ อบต. หัวหนอง อบต. หินตั้ง
หน่วยบริการ บ้านโต้น
2 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล บ้านโต้น

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,838 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 10,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 305,124 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 296,979 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 235,113 ลบ.ม.