การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
ขอนแก่น
109 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล ท่าพระ เทศบาลตำบล บ้านค้อ เทศบาลตำบล บ้านทุ่ม เทศบาลตำบล บ้านเป็ด เทศบาลตำบล พระลับ เทศบาลตำบล เมืองเก่า เทศบาลตำบล สาวะถี เทศบาลตำบล สำราญ เทศบาลนครขอนแก่น อบต. ดอนช้าง อบต. ดอนหัน อบต. แดงใหญ่ อบต. บ้านหว้า อบต. บึงเนียม อบต. ศิลา อบต. หนองแวง อบต.ท่าพระ

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 84,005 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 139,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 3,670,695 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 3,506,768 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,274,825 ลบ.ม.