การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 345,251 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 441,768 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 10,667,971 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 9,786,800 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 7,303,237 ลบ.ม.
คลิกขวาที่แผนที่ ->เลือก Zoom In เพื่อขยายภาพ -> คลิกเลือกประปาสาขาเพื่อดูข้อมูล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player