การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย ชัยภูมิ
35 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล โคกสูง เทศบาลตำบล ชีลอง เทศบาลเมือง ในเมือง อบต. นาฝาย อบต. บ้านเล่า อบต. บุ่งคล้า อบต. โพนทอง อบต. รอบเมือง อบต. หนองนาแซง
หน่วยบริการ บ้านค่าย
10 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล ชีลอง เทศบาลตำบล บ้านค่ายหมื่นแผ้ว อบต. กะฮาด อบต. โนนสำราญ อบต. บ้านค่าย อบต. บ้านเหลื่อม อบต. ลุ่มลำชี อบต. สีสุก อบต. หนองนาแซง อบต. หนองไผ่
หน่วยบริการ บ้านเล่า-นางเม้ง
12 (ตร.กม.)
อบต. นาฝาย อบต. นาเสียว อบต. บ้านเล่า อบต. โพนทอง อบต. รอบเมือง
หน่วยบริการ บ้านเขว้า
11 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล โคกสูง เทศบาลตำบล ชีลอง เทศบาลตำบล ทุ่งทอง เทศบาลตำบล บ้านเขว้า อบต. ตลาดแร้ง อบต. โนนแดง
หน่วยบริการ หนองนาแซง
3 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล โคกสูง เทศบาลตำบล ชีลอง อบต. บุ่งคล้า อบต. รอบเมือง อบต. หนองนาแซง

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 32,416 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 35,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 834,943 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 806,588 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 677,520 ลบ.ม.